10 İKİNCİTEŞRİN 1938 GAZETELERİNDEN

10 İKİNCİTEŞRİN 1938 GAZETELERİNDEN

Gazete koleksiyonumdan havadisler, başlıklar şöyle…

13 İkinciteşrin (Kasım) 1938 Pazar BUGÜN

 • Yeni kabine ilk toplantısını dün akşam Reisicümhur İnönü’nün riyasetinde yaptı.
 • Atamızın cenaze merasimi 21 İkinciteşrinde yapılacaktır.
 • Milli Şefimiz İnönü
 • Milli Şefimiz İnönü tarihi nutuklarını irad ederlerken (Resim altı)
 • Büyük Millet Meclisi Cuma günü yaptığı tarihi toplantıda Atatürk’ün aziz hatırasını derin bir huşu ve gözyaşları içinde anarken (Resim altı)

20 Birinciteşrin 1938 Pazar KURUN

 • Ebediyete intikalin eşsiz ihtifali
 • Yeryüzü dün İstanbul’daki kadar hiçbir zaman böyle umumi sürekli hıçkırmamıştır.
 • Dolmabahçe Sarayında tavafa doymıyan İstanbullular evvelki geceyarısı alayın geçeceği yollara dökülmüştü.
 • Atatürk yavruları top arabası üzerindeki tabuta bakıyor, sonra ellerindeki fotoğrafları öpüyor
 • İstanbullular Pazartesi günü saat tam 16 da olduğunuz yerde 3 dakika durunuz!
 • İstanbul Atasını teşyi ediyor
 • Tarihimizde benzeri yoktu ki sevgisine de eş olsun; bir rüyanın içinden geçerek ilerleyip mesafeleri aşıyor gibiyiz.
 • İzdihamın sebep olduğu kazalar
 • İstanbul dün hüzün içinde Atasını teşyi etti.

16 İkinciteşrin 1938 Çarşamba TAN

 • Büyük ölüye son ihtiram ziyareti bu sabah 10’da başlıyor.
 • Dipdiri cennete girseydik, dipdiri cehenneme girseydik, o odadan içeri adım atarken hissettiğimiz heyecanı duyamazdık.
 • Çankaya Köşkü müze haline getirilecek
 • Ankara isminin “Atatürk” adına çevrilmesi teklif ediliyor.

19 Sonteşrin 1938 Cumartesi ULUS

 • İstanbul’daki tazim geçidine dün gece saat 24 de nihayet verildi
 • En az 10.000 kişi evvelki geceyi sokakta geçirmişti.
 • İzdiham yüzünden doğan facia
 • Maalesef 11 vatandaşın hayatları söndü
 • Resmi tebliğ
 • Zabıtanın vesayısına riayet ediniz.

22 ikinci teşrin 1938 Salı SON TELGRAF

 • Yarın bayram
 • Gazetemiz diğer refiklerimizle birlikte yarın ve öbür gün çıkmıyacak.

1.Not: Atatürk Ramazan ayında ve Perşembe günü ölmüş, nedense hiç belirtilmez.

2.Not: İmlalar ve ifadeler gazetede yer aldığı gibidir.

* 06 Kasım 2020 tarihli Bartın Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir