İNOVASYON NEDİR?

İNOVASYON NEDİR? İnovasyon pek anlaşılamayan bir şey. Yenileşim demek. Ama her yenilik inovasyon değildir. Bir şeyin ticarileşmesi ya da topluma daha faydalı hale getirilmesine deniyor. Müşteri de mutlu olacak satıcı […]

 47 total views