TOPLUM 5.0

TOPLUM 5.0

Nasıl, Ortaçağ Yeniçağ gibi ayrımlar varsa sanayileşme süreci için de benzer ayrımlar var. Endüstri 4.0’ı duymuşsunuzdur. Yani cihazların internet marifetiyle birbirine bağlanmasını. (2011) Endüstri 3.0 ise bilgisayar ve otomasyonun üretimi devralmasıydı.(1969) Endüstri 2.0 ise elektrik enerjisinden faydalanarak seri üretime geçmeydi. (1870) Endüstri 1.0 yani endüstrinin başlangıcı ise su ve buhar gücünden faydalanarak sanayileşmeydi. (1784)

Şimdilerde toplum 5.0 konuşuluyor. Yani insan merkezli toplum! Odağına insan ve insanın yaşam kalitesini alıyor. Big data yani daha önce bahsettiğim büyük veri en büyük yardımcısı. Toplum 5.0 kavramı ilk defa Aralık 2015’te Japonya’nın 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planında bir
kavram olarak kullanıldı.

Siber alanla fiziksel alan bütünleşiyor ve toplum 5.0’da geleceğin süper akıllı toplumu ortaya çıkıyor. Herkesin yüksek kalitede hizmet alabileceği bir toplum tasarlıyorlar. Yüksek teknolojinin insan yararına kullanıldığı bir tasarım söz konusu. Japonya Ulusal Lisansüstü Politika
Araştırmaları Enstitüsü’nden Tateo Arimoto diyor ki Endüstri 4.0 bir endüstri devrimi olarak ortaya çıktı, dolayısıyla endüstriyel etkinliklere odaklanıyor, Toplum 5.0’ın odağında ise sosyal refah ve bireylerin mutluluğu yer alıyor. Toplum 5.0’ı uygulayabilmek için öncelikli beş
stratejik alan belirlenmiş:
1- Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması
2- Hareketlilik devriminin gerçekleştirilmesi
3- Yeni nesil tedarik zincirinin oluşturulması
4-Uygun altyapı geliştirilmesi
5- Finansal teknoloji geliştirilmesi

Yani, Japonlar boş durmuyor geleceği özenle tasarlıyorlar üstelik bunu gidip Endüstri 4.0’ın mimarı olan Almanlara bile anlatıyorlar.
Toplum 5.0’a geçişte engeller de yok değil! Beklenen engeller şunlar:
1- Hukuk sistemindeki engeller
2- Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar
3-Kalifiye personel eksikliği
4-Sosyo-politik ön yargılar
5- Toplumsal direnç

Bizim gündemimizde de böyle konular olmasını ne çok isterdim! Ne zaman biz de Toplum 5. 0’ın tasarımını yaparız ya da yapanlara katılırız dersiniz?

* 28 Nisan 2021 tarihli Bartın Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir